Winkelmandje
0,00 €
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Werkbladen

- 123 - Werkbladen

Observeer/bekijk elke dag de temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid en de weersomstandigheden. Vul je verzamelde resultaten in de tabellen van de desbetreffende dag in en tot slot in een weekoverzicht. Daarna ben je een echte weer deskundige.

Werkblad past bij de volgende producten

Deel 1: Informatief werkblad over plasticvervuiling in onze oceanen. Met lege plekken in de tekst om in te vullen.

Deel 2: Werkblad om te discuteren en met vragen over plasticvervuiling in onze oceanen.

Informatief werkblad rondom de vragen: "Wat betekent klimaatverandering eigenlijk?", "Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?", "CO² en klimaatverandering" en "Wat kunnen we doen aan klimaatverandering?" Daarna wordt de leerlingen gevraagd om in groepjes oplossingen te vinden. Deze kunnen vervolgens worden vergeleken of aangevuld met onze oplossingen.

Kleine quiz rondom het broeikaseffect. Informatieve tekst met 4 vragen over de onderwerpen: atmosfeer, gassen, natuurlijk broeikaseffect en wereldklimaatovereenkomst.

Kleine quiz over het klimaat. De oplossing bevat ook een korte uitleg behorende bij de juiste antwoorden.

Informatief werkblad over "Hoe kunnen we bijdragen aan de bescherming van de regenwouden." Werkblad inclusief oplossing.

Een raadsel rond om het universum. Vindt je de juiste oplossing?

Algemene kennis over groene stroom en hernieuwbare energiebronnen waterkracht, windenergie en zonne-energie.

Werkblad past bij de volgende producten

Teste Dein Wissen bei diesem interessanten Rätsel und errate, um welches Tier es sich handelt!

Als je zelf regen wilt maken, vindt je hier de instructies!

Bus- en spoorboekjes op de juiste manier aflezen

Wat gebeurt er als je een bak met water, in een plastic zak, in de zon zet?

Probeer uit, welke voorwerpen blijven drijven en welke niet.

Knutsel en versier zelf de afgebeelde dieren.

Waarvoor heb je dit tuingereedschap nodig?

Werkblad past bij de volgende producten

Wat is schadelijk of nuttig voor je tuin?

Wat mag op de composthoop? Vul in.

Schrijf de lichaamsdelen op de juiste plaats bij de afbeelding.

Gebruik een kompas op de juiste manier en noteer, wat zich allemaal in je omgeving bevindt.

WAT wordt HOE en vooral WAAROM verpakt?

Wie heeft water nodig en voor wat? Hoe kan ik water besparen?

"Onderzoek" de bosbodem en ontdek wie daar woont.

Vul de ontbrekende woorden in.

Samen helpen we om onze omgeving schoon te houden.

2 opgaven over graansoorten.

Kun je de edelstenen onderscheiden.

Maak de opdrachten over bomen, bladeren en vruchten in het werkblad.

Scheid het afval op de juiste manier!

Tips voor oplettende bos bezoekers.

Beantwoord de vragen en lees de tekst aandachtig door.

Verzamel en pers verschillende bloemen en vul de morfologische gegevens van de planten in.

Werkblad past bij de volgende producten

Wat je kunt al correct beantwoorden?

Voer de experimenten uit en beantwoord de vragen.

Ken je de producten van landbouwbedrijven? Vul de lege plaatsen in de tekst in

Voer de experimenten uit en leg uit wat er gebeurt.

Werkblad past bij de volgende producten

Verzamel informatie en ontwerp een poster.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier vind je informatie en opdrachten rondom het thema graan.

Lees de informatie en los de opgaven over het thema voedselketen op.

Wie heeft water nodig - en waarvoor?

Lees de informatie en los de opgaven op!

Werkblad past bij de volgende producten

2 opgaven bij het thema "landbouwkunde".

Dit moet je over mijn kat weten.

Lees te tekst en kruis aan.

Welke stoffen branden? Kruis aan!

Lees de beschrijving en raad wie ik ben.

Werkblad past bij de volgende producten

Hoe bewegen deze dieren zich voort?

Werkblad past bij de volgende producten

Wat weet je over het fruit? Los de 2 opgaven op.

Werkblad past bij de volgende producten

Wat mag je in het vogelhuis leggen?

Werkblad past bij de volgende producten

Van een kleine boom tot afgewerkt meubelstuk . . .

Wetenswaardigheden over voorjaarsbloemen!

Werkblad past bij de volgende producten

Weet je welke voorwerpen drijven? Weet je welke voorwerpen zinken?

Werkblad past bij de volgende producten

Plaats de dieren in de juiste stal!

Lees de informatie en beantwoord de vragen.

Vul de dieren en hun nut in!

Weet je hoe de dieren de winter overleven?

Los de opgaven rondom fruit op.

Werkblad past bij de volgende producten

Beantwoord de vragen over granen, groenten en fruit.

Werkblad past bij de volgende producten

Doe de tests. Maar wees voorzichtig!

Doe de experimenten en los de opgaven het over thema watervervuiling op.

Welke mogelijkheden hebben dieren om de winter te overleven? Dit werkblad geeft je hier informatie over. (winterslaap / winterrust / trektocht)

Werkblad past bij de volgende producten

Leestekst over de afstamming van de hond, de verschillende rassen, lichaamsbouw en de voortplanting van viervoeter; korte leestest;

Een werkblad voor onze zintuigen - zien, horen, ruiken, proeven en voelen.

Werkblad past bij de volgende producten

Welke taak hebben de bladeren, de wortels en de stam. Vul de lege plaatsen in de tekst in.

Werkblad past bij de volgende producten

Het werkblad bestaat uit verschillende opgaven: het verzamelen van de bladeren in de frisse lucht, visuele waarneming en het herkennen van de verschillende soorten bladeren.

Werkblad past bij de volgende producten

Welke bloemen bloeien in het voorjaar als eerste en waarom? Herken je de verschillene vroege bloeiers.

Met dit werkblad kun je de basisprincipes van aardbevingen leren, hun ontstaan, de tektonische platen en de mogelijkheid om ze te voorspellen.

Hoe ontstaat een regenboog en waar komen de kleuren vandaan? Kleur de regenboog in de juiste kleurvolgorde in.

Hoe ontstaat de wind - welke windsterktes zijn er? Het gebruik van windenergie en enkele vragen over de tekst.

Werkblad past bij de volgende producten

Watervallen, een indrukwekkend maaksel van de natuur. Dit werkblad geeft een paar feiten over de waterval en is voorzien van een invuloefening.

Tekst om te lezen: Aandachtspunten bij aquaria, levende wezens in het aquarium + puzzel (antwoord met ja/nee).

De kracht van de zon is niet te onderschatten - hoe gedraag je je dus op de juiste manier in de zon? Denk na over de verklaringen en beslis of ze waar of onwaar zijn. Je krijgt dan twee woorden als oplossing.

Welk fruit ontstaat uit welke bloesem? Wijs de vruchten de juiste bloesem toe!

Werkblad past bij de volgende producten

Hier draait het allemaal om het belangrijkste graan in de wereld - de rijst.

Kom de belangrijkste informatie (kenmerken, voedsel, vijanden) over de eekhoorn te weten. - Lees de tekst en beantwoord vervolgens enkele vragen.

Werkblad past bij de volgende producten

Begrijpend lezen - Lees de zinnen door! Zijn ze goed of fout?

Ken je onze inheemse bomen? Schrijf hun naam eronder en wijs de vruchten en bladeren de bomen toe.

Werkblad past bij de volgende producten

Begrippen aardrotatie; lees belangrijke feiten over de aarde (onze jaargetijden, het ontstaan van dag en nacht, tijdzones) en beantwoord hier een paar vragen over.

Hier leer je de lichaamsdelen van de hond kennen (stop, snuit, keel ..) Wijs de begrippen juist toe. Zijn de uitspraken op het onderste gedeelte waar of niet waar?

Water in vloeibare / gasvormige en vaste toestand - natuurkundig uitgelegd! Vul de lege plaatsen in de tekst in!

Schrijf de temperaturen juist op. Beantwoord met behulp van het diagram de verschillende vragen! Schrijf complete zinnen!

Informatie over ons zonnestelsel en de 8 planeten. Leestekst over de planeten. Ezelsbruggetje + vragen.

Werkblad past bij de volgende producten

Leestekst met belangrijke informatie over het skelet, de gewrichten en de schedel met zijn verschillende botten.

Lees belangrijke informatie over de egel met betrekking tot de habitat, voedsel, vijanden, en het uiterlijk.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier verneem je de belangrijkste informatie over de haas met betrekking tot de habitat, voedsel, vijanden, familie en uiterlijk.

Werkblad past bij de volgende producten

Weet jij alle vijf de zintuigen? Wijs de begrippen de juiste afbeeldingen toe. Beantwoord de vragen;

Wat zijn onze 5 zintuigen en wat kunnen ze allemaal?

Met onze melktestspel leer je verschillende soorten melk kennen en om hun smaak te onderscheiden.

Zoek uit welke voedingsmiddelen gezond en welke ongezond zijn.

Werkblad past bij de volgende producten

Wat houdt je gezond en wat maakt je ziek? Verbindt de activiteiten met de juiste ster.

Werkblad past bij de volgende producten

Hoe voelen de dingen in de tabel aan? Kruis de juiste eigenschappen aan!

Gezond voedsel is belangrijk. Welke voedingsmiddelen zijn fruit en welke groenten?

Werkblad past bij de volgende producten

Dieren hebben verschillende woningen (tekst met lege plaatsen); Welke afbeeldingen horen bij elkaar - verbindt ze met elkaar!

Werkblad past bij de volgende producten

Hier vindt je een eenvoudige, beeldende voorstelling van de fotosynthese = stofwisseling van de planten; vul de ontbrekende woorden uit het vak in de tekst in.

Werkblad past bij de volgende producten

Waar bevinden zich de verschillende beenderen van de mens en wat zijn hun namen?

Verschillende overlevingsstrategieën in de dierenwereld (bijv.: camouflage, veelheid, bluffen)

Vul de lege plaatsen in de tekst over bossen in (loof- en naaldbossen) en hun kenmerken. Zure regen verwoest onze bossen - hoe?

Verzamel natuurlijke materialen (vruchten, bladeren, mos etc,) en maak je eigen boom op het werkblad.

Wijs de vruchten en bladeren/naalden de juiste loof- en naaldbomen toe. Verbinden!

Werkblad past bij de volgende producten

Informatie over de continenten van de aarde. Wijs de gegevens de juiste continenten toe!

Lees de korte tekst; voor welke activiteiten heb je sneeuw nodig?; Vul de woorden correct in; zijn de uitspraken goed of fout? - Wat heb je onthouden?

Ken je alle bloemen in de wei? Wijs de woorden de juiste afbeeldingen toe - verbinden.

Beantwoord de vragen met ja / nee. Wat weet je allemaal over varkens?

Beantwoord de vragen met ja / nee. Wat weet je allemaal over schapen?

Knutsel je eigen natuurmemory

Test je kennis over de dieren op de boerderij. (Varkens, koeien, paarden).

Ken je alle hondenrassen? Leer de korte beschrijving van de individuele rassen en probeer de honden te benoemen.

Werkblad past bij de volgende producten

Welke dieren leven allemaal in het bos? Schrijf het juiste cijfer bij de dieren!

Werkblad past bij de volgende producten

Beantwoord de vragen met ja / nee. Wat weet je allemaal van paarden?

Beantwoord de vragen met ja / nee. Wat weet je allemaal over rundvee?

Een vijver is een ecosysteem in de natuur, welke door vele dieren bewoond wordt. In dit werkblad zijn enkele bewoners die er eigenlijk niet thuishoren. Probeer ze te vinden!

Welke insecten ken je en wat hebben ze met elkaar gemeen? Beschrijf het lichaam van een insect.

Werkblad past bij de volgende producten

Lees belangrijke informatie over de slak met betrekking tot uiterlijk, voedsel en vijanden.

Werkblad past bij de volgende producten

Slakken zijn inwoners in onze leefomgeving. Beschrijf hun lichaam en leer hun leefomgeving kennen, doordat je de leemtes in de tekst invult.

Werkblad past bij de volgende producten

Lees belangrijke informatie over de huiskat met betrekking tot uiterlijk, bijzondere kenmerken en onderhoud.

Leer de verschillende soorten fruit kennen. (Noten, bessen, steenvrucht en pitvrucht).

Werkblad past bij de volgende producten

Rangschik de voorwerpen bij de juiste eigenschappen. Knip daarvoor de kaartjes uit en plak ze op de juiste plaats.

Kent u het verschil tussen een verkoudheid en de griep? Wat kun je doen om jezelf er tegen te beschermen? Kruis steeds het juiste antwoord aan, vul de lege ruimtes in en je bent goed op de hoogte!

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren hun hand kennen. Daarbij vullen de leerlingen een tekst met leemten in en leren over de opbouw van de hand.

Werkblad past bij de volgende producten

← Stap terug