Winkelmandje
0,00 €
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Werkbladen

- 28 - Werkbladen

Los eenvoudige opgaven met tientallen en eenheden op.

De leerlingen oefenen het optellen in het getallengebied 30. De illustratie van de ontbrekende getallen helpt de leerlingen bij het rekenen. Als herhaling oefenen de leerlingen het tellen en schrijven dan de getallen tot en met 30.

De leerlingen leren terugtellen en aftrekken in het getallengebied 10.

Hier los je eenvoudige optelsommen in het getallengebied 20 op.

De leerlingen leren de getallen 1 tot 20. Ze vormen getallenrijen en leren de buren van de getallen kennen.

Weet je wat de buurgetallen zijn van de cijfers 0 - 9? Vul de juiste buurgetallen in.

Werkblad past bij de volgende producten

Tel tot 10, hoeveel dingen zie je op de afbeeldingen? Schrijf op!

De leerlingen oriënteren zich op het getallengebied 30. Ze oefenen het hoeveelhedenbegrip tot 30.

In dit werkblad worden alle mogelijkheden gezocht, hoe een getal "samengesteld" kan worden.

De leerlingen oriënteren zich in het getallengebied 10. Daarbij leren ze het begrip vermenigvuldigen als afkorting van het optellen kennen. Ze leren optel- en vermenigvuldigingssommen te combineren en oriënteren zich daarbij op de sprongen op de getallenlijn.

De leerlingen leren zich redden in het getallengebied 20. Ze leren de oneven en even nummers tot ongeveer kennen. Eenvoudige geïllustreerde rekenvoorbeelden met geldbedragen moeten worden uitgevoerd, zonder overschrijding van de tien.

De leerlingen oefenen de getallen tot en met 30 en ranschikken ze in oplopende volgorde. De optellingen en aftrekkingen zijn speciaal beeldend vormgegeven. De leerlingen stoten op analogieën die bijdragen tot een beter begrip.

De leerlingen leren zich in het getallengebied 30 te oriënteren. Ze moeten de getallen tot 30 aanvullen en oefenen op deze manier het tellen. Ook naburige nummers moeten worden gevonden.

De leerlingen leren de getallen 0 tot 5 kennen. De getallenlijn biedt een ideale mogelijkheid. De leerlingen consolideren de volgorde van de nummers door herhaald tellen en vullen daarbij de ontbrekende nummers aan. Eenvoudige rekenopgaven (optellen, aanvullen) worden geoefend.

De leerlingen leren getallenreeksen in het getallengebied 22 voort te zetten. Ze moeten de buren van getallen vinden en ze juist invullen.

Hier leren de leerlingen het cijfer 4 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van het cijfer en leren vooruit en achteruit tellen in het getallengebied 4. Daarbij worden de ontbrekende cijfers ingevuld.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen de hoeveelheid tot 8 en de schrijfwijze kennen. Door bewust te tellen oefenen ze de op- en afbouw van de getallenreeks tot 8. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 8.

Werkblad past bij de volgende producten

Leer het getal 4 schrijven en maak de oefening.

Werkblad past bij de volgende producten

Leer het getal 5 schrijven en los de opgave op.

Werkblad past bij de volgende producten

Kun je het nummer 6 als natekenen? Probeer het en omcirkel steeds 6 stippen.

Werkblad past bij de volgende producten

Leer het getal 7 kennen en kleur steeds 7 karakters op een ljjn.

Werkblad past bij de volgende producten

Rekenen in het getallengebied 10. De studenten controleren de uitkomsten op hun juistheid. Daarnaast leren de studenten het getal 10 te ontbinden.

Rekenen in het getallengebied 10. De studenten controleren de uitkomsten op hun juistheid. Daarnaast leren de studenten het getal 10 te ontbinden.

De leerlingen herhalen de volgorde van de nummers tot en met 10. Op het werkblad zijn eerste tekstberekeningen (optellen en aftrekken) op te lossen. De leerlingen moeten verder zeld tekstopgaven verzinnen. Daardoor worden eenvoudige handelingen doorgrond en begrepen.

Eenvoudige optelsommen en aftreksommen in het getallengebied tot 10.

Hier vindt je een groot aantal sommen in het getallengebied tot 30. Zoek uit of je moet een plus- of minteken in moet vullen.

De leerlingen leren wat tientallen en eenheden zijn in het getallengebied 20. De visuele voorstelling helpt bij het uitwerken van de getallenwaarde.

De leerlingen leren de tientallen en eenheden in het getallengebied 20 kennen. Het leggen van de kaartjes helpt de leerlingen hierbij.

← Stap terug