Service & contact

Delen - 29 Werkbladen

Correct delen (vanaf 6 jaar)

De leerlingen leren de zin van het woord "delen". Zij moeten daarbij voedingsmiddelen eerlijk delen.Werkblad
Oplossing

Correct verdelen (vanaf 7 jaar)

De leerlingen kunnen dingen eerlijk verdelen. Ze leren de juiste manier van uitspreken (bijvoorbeeld 8 gedeeld door 2 is 4) en het gebruik van het deelteken (:).Werkblad
Oplossing

Deelbaar of niet?

In dit werkblad gaat het erom om uit te zoeken, of de gegeven getallen deelbaar zijn door de nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 25.Werkblad
Oplossing

Delen (vanaf 9 jaar)

De leerlingen kunnen het delen met een 1-cijferige deler oefenen. De berekeningen moeten worden opgelost zonder rest. Er wordt met name op de getallenwaarde gewezen.Werkblad
Oplossing

Delen in het getallengebied 20 (vanaf 7 jaar)

De leerlingen leren delen in het getallengebied 20.Werkblad
Oplossing

Delen met controle (vanaf 10 jaar)

De leerlingen leren te delen met slechts een deler. Bijzonder van belang is de juiste uitspraak. Ook moet op de juisten getallenwaarde worden gelet. Ter controlle wordt de vermenigvuldiging gebruikt. In het tweede deel worden ook delingen met rest geoefend.Werkblad
Oplossing

Delen met een rest (vanaf 9 jaar)

Hier leren de leerlingen eenvoudige delen met een rest in het getallengebied 100.Werkblad
Oplossing

Delen met en zonder rest (vanaf 9 jaar)

De leerlingen moeten eenvoudige deelopgaven in het getallengebied 100 (met en zonder rest) kunnen oplossen. Bij een oefening moeten de vergelijkingstekens (>,<,=) worden gebruikt.Werkblad
Oplossing

Delen met geld (vanaf 10 jaar)

Hier leren de leerlingen het delen in het getallengebied 1000 met een 1-cijferige deler zonder rest.Werkblad
Oplossing

Delen met hele tientallen (vanaf 10 jaar)

In dit werkblad leren de leerlingen het delen met hele tientallen. Er blijft een rest over.Werkblad
Oplossing

Delen oefenen (vanaf 8 jaar)

De leerlingen leren hier te delen met eenvoudige getallen. Ze oefenen de juiste manier van uitspreken van de deling en herhalen eenvoudige vermenigvuldigingen.Werkblad
Oplossing

Eerlijk delen

Leer eerlijk delen door Tom en Eva precies dezelfde aantallen ontvangen.Werkblad
Oplossing

Eerlijk delen (vanaf 8 jaar)

De leerlingen leren "delen" in het getallengebied 30. Ze moeten de motieven eerlijk delen en leren het deelteken (:) kennen.Werkblad
Oplossing

Getallen berekenen (vanaf 10 jaar)

Bereken de getallen die in de 4 velden ontbreken.Werkblad
Oplossing

Getallenraadsel delen (vanaf 9 jaar)

De leerlingen moeten de deling zo aanpassen, dat de getallenwaarde wijzigt.Werkblad
Oplossing

Halveren (vanaf 8 jaar)

Op dit werkblad moeten de leerlingen alle getallen halveren en oefenen bovendien eenvoudige delingen.Werkblad
Oplossing

Halveren met 2, 4, 6, 8 (vanaf 6 jaar)

De leerlingen leren halveren in het getallengebied 8. Voor de leerlingen is het werkblad optisch zeer aantrekkelijke en daarom eenvoudig op te lossen.Werkblad
Oplossing

Rekenketting: aftrekken (vanaf 6 jaar)

De leerlingen voeren aftreksommen met tientallen overschrijding in het getallengebied 20 uit.Werkblad
Oplossing

Schriftelijk delen met rest (vanaf 10 jaar)

De leerlingen leren het schriftelijke delen met een rest in het getallengebied 1000.Werkblad
Oplossing

Schriftelijk delen zonder rest (vanaf 9 jaar)

De leerlingen leren het schriftelijke delen zonder rest in het getallengebied 1000.Werkblad
Oplossing

Tekenen en leggen (vanaf 7 jaar)

Hier leren de leerlingen het verdubbelen c.q. het delen van getallen. Bovendien wordt het keerteken ingevoerd.Werkblad
Oplossing

Vaardighedentest delen / ruimtelijk voorstellingsv (vanaf 9 jaar)

Ken je de deelbaarheidsregels? Hoe goed is je ruimtelijk voorstellingsvermogen?Werkblad
Oplossing

Verdeel in 2 gelijke delen (vanaf 7 jaar)

De leerlingen leren het begrip van het delen als een voorloper van de deling kennen.Werkblad
Oplossing

Verdelen

Op dit werkblad moeten de leerlingen de verschillende vruchten kloppend verdelen.Werkblad
Oplossing

Vermenigvuldigen: de tafel van 3 (vanaf 8 jaar)

De leerlingen leren vermenigvuldigen met de tafel van 3. De visuele voorstelling maakt het makkelijker te begrijpen. Daarnaast moeten eenvoudige delingen uit de tafel van 3 worden uitgevoerd.

Werkblad is geschikt voor volgende producten
Eenmaaleenbord "De slimmerik"


Werkblad
Oplossing

Vermenigvuldigen: de tafel van 4 (vanaf 8 jaar)

Hier wordt de vermenigvuldiging van de tafel van 4 geleerd. Door te spelen met beelden, leren ze de eerste delingen. Ze moeten rekentermen met elkaar vergelijken en daarbij de relatie symbolen (=, <, >) correct toewijzen.

Werkblad is geschikt voor volgende producten
Eenmaaleenbord "De slimmerik"


Werkblad
Oplossing

Vermenigvuldigen: de tafel van 6 (vanaf 8 jaar)

Hier wordt de tafel van 6 geoefend. Er moeten eenvoudige opgaven worden opgelost. Ook eenvoudige omkeer opgaven en het delen door 6 wordt geconsolideerd.

Werkblad is geschikt voor volgende producten
Eenmaaleenbord "De slimmerik"


Werkblad
Oplossing

Welke getallen ontbreken hier? (vanaf 10 jaar)

Welk getal moet in het midden worden ingevuld?Werkblad
Oplossing

Wie vindt de meerste delers?

Een geweldig spel, waarbij zelfs de rekenvaardigheden van de kinderen verbeterd worden.Werkblad
U kunt uw werkbladen met de Aduis-community delen…

terug

© Aduis 2018
Artikel toegevoegd