Winkelmandje
€ 0,00
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Gemengde opgaven

- 15 - Werkbladen

Op basis van enkele tekstopgaven wordt gecontroleerd of de leerlingen de inhoud van de tekst begrijpen.

Vul in de lege velden de getallen van 2 tot en met 9 in, elk getal mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in de velden in, dat elke hoek van de driehoek het aangegeven totaal oplevert.

Hoe goed beheers je de verschillende meeteenheden?

Vind je de juiste oplossing bij alle opgaven?

Herken je de getallen aan de hand van de eenheden, tientallen, honderden, duizenden, enz.

Herken de getallen aan de hand van de honderdtallen, tientallen, enz. Vind de ontbrekende getallen op de getallenlijn.

Een kleurrijke werkblad met veel verschillende opgaven.

Verschillende raadsel- en denkopgaven over temperatuur, gewicht en lengte.

In dit werkblad is de algemene kennis en een beetje logica vereist. Ook het omrekenen wordt hier geoefend!

Rekenkundige bewerkingen tussen haakjes, hebben altijd voorrang op andere rekenkundige bewerkingen. Ken je de regels?

De handige tabel geeft je een goed overzicht van de Romeinse cijfers. Wanneer je de schrijfwijze goed geleerd hebt, vindt je de oefeningen zeker niet moeilijk.

Werkblad past bij de volgende producten

Op de juiste manier de thermometer aflezen. Verschillende temperaturen moeten opgeschreven of ingetekend worden.

Met dit werkblad leren de leerlingen het aantal motieven met elkaar te vergelijken.

De leerlingen leren rekenen met verschillende maten (euro, meter, kilogram). Daarnaast moeten ze optelsommen en invuloefeningen in het getallengebied 20 oplossen (voor een deel met overschrijding van tientallen).

Footer