Winkelmandje
€ 0,00
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Oriëntatie getallengebied 100

- 52 - Werkbladen

Een quiz met verschillende opdrachten rond hoofdrekenen. Optellen / aftrekken/ vermenigvuldigen / delen

Oefeningen om het hoofdrekenen tot 40 beter te beheersen.

Leer met eenvoudige berekeningen aftreksommen van 0-50.

Sportieve quiz met een rekenslang. Sommen in het getallengebied van 0-50.

Een werkblad om getallenreeksen te oefenen in het getallengebied 100.

De leerlingen leren het honderdveld kennen.

Oefen je vaardigheid in het omgaan met getallen in het getallengebied 100.

Vul de ontbrekende getallen op de getallenlijn in!

Vind je weg in het getallengebied tot 100.

Lees aandachtig en schrijf de getallen juist op.

8 tekstopgaven rondom het verdelen en opdelen.

5 tekstopgaven over het thema verdelen.

Welk getal is het? Een werkblad met eenvoudige opgaven rondom het honderdveld.

De leerlingen oefenen met behulp van tekstopgaven en eenvoudige sommen het aanvullen tot 100.

Een werkblad voor het verbinden, invullen, sorteren en tellen in tientallen.

Bont gemengd werkblad met veel, hele tientallen.

Optellen en aftrekken met hele tientallen.

De leerlingen oefenen het optellen / aftrekken met hele tientallen.

De leeringen leren de getallen van het honderdveld kennen.

De leerlingen oefenen het aanvullen tot 100 door eenvoudige berekeningen en tekstopgaven op te lossen.

Een werkblad over groter dan, kleiner dan of gelijk aan tot aan getallenrijen.

De leerlingen lossen de sommen door te ontleden en in te vullen op.

Op dit werkblad oefenen de leerlingen het aftrekken en aanvullen in het getallengebied 100.

Eenvoudige opgaven en getallenreeksen in het getallengebied 100.

Een werkblad met gemengde opgaven in het getallengebied tot 100.

Optelsommen. Invullen en aanvullen in het getallengebied 100.

Gemakkelijke sommen om in en aan te vullen.

De leerlingen oefenen het optellen en aftrekken in het getallengebied 100.

Opgaven rond om het afronden in het getallengebied 100.

De leerlingen oefenen optelsommen in het getallengebied 100.

Verschillende opgaven in het getallengebied tot 100.

Er moeten verschillende opgaven in het getallengebied 100 worden opgelost. Door gemakkelijke denkopgaven wordt het begrip van teksten getraind.

De leerlingen oefenen het aftrekken in het getallengebied 100.

Stel je de tabel van honder visueel voor en vul de ontbrekende getallen in.

Een bonte mix rond het invullen van getallen in het getallengebied 100.

Wat zijn dat voor een getallen? Tel bij elkaar op en schrijf de oplossing in het vakje erboven.

Met dit werkblad oefen je het rekenen met tientallen in het getallengebied 100.

Probeer het cijferraadsel op te lossen! Dit werkblad bevat cijferreeksen en puzzelpiramides.

Werkblad past bij de volgende producten

Dit werkblad heeft 2 oefeningen behorende bij het thema "tientallen".

Een leuk werkblad, dat ook de allerkleinsten al kunnen oplossen.

In dit werkblad moeten getallen worden verdubbeld, zo wordt het optellen geoefend.

Hier wordt het halveren en daarmee dus ook het "delen" geoefend.

De leerlingen leren de getallenwaarde in het getallengebied 100 kennen.. Zij moeten de tientallen en eenheden ordenen en met behulp van het symbool (=,<,>) vergelijken. Bovendien moeten eenvoudige tekstopgaven worden opgelost.

Hier leren de leerlingen spelenderwijs zich in het getallengebied tot 100 te orienteren. Met een tabel tot 100 is dit geen probleem.

De leerlingen leren de getallenwaarde (eenheden/tientallen) in het getallengebied 100 kennen en de opbouw van de getallen. Zij werken met behulp van tientallen strippen en eenheden vakjes.

Het werkblad heeft betrekking op de oriëntatie in het getallengebied 100. De leerlingen moeten de tabel van 100 invullen, de buren van cijfers herkennen en de cijfers correct kunnen lezen.

De leerlingen oefenen de vermenigvuldigingen en herkennen daarbij de mogelijkheid van het omwisselen van de vermenigvuldiging (2 x 5 = 5 x 2).

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren de tientallen tot 100 kennen. Ze leren met behulp van bankbiljetten en munten, verschillende geldbedragen op verschillende manieren samen te stellen.

De leerlingen leer de tientallen tot 100 kennen en wijzen de getallen aan de werkelijke waarde toe.

Eenvoudige berekeningen met tientallen en eenheden in de getallenruimte 100. De leerlingen herkennen eenvoudige analogieën. Zij suppleren c.q. trekken af tot hele tientallen.

De leerlingen leren de tientallen tot 100 kennen, en moeten de buren van de tientallen kennen. Eenvoudige rekenopgaven (aanvullen, aftrekken) zijn reeds het hoofd te bieden.

Footer