Winkelmandje
0,00 €
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Werkbladen

- 105 - Werkbladen

Welke twee figuren moet je samenvoegen om een kubus te krijgen?

Een quiz met verschillende opdrachten rond hoofdrekenen. Optellen / aftrekken/ vermenigvuldigen / delen

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt. Veel plezier en succes bij het oplossen!

Bij dit raadsel mag het touw slechts met 4 lijnen zonder onderbreking door de reddingsboeien worden getrokken.

Elk symbool mag slechts eenmaal in de 4 vakjes, in elke rij en in elke kolom voorkomen. Veel plezier bij het puzzelen!

Kun je de lastige Kakuro oplossen?

Een eenvoudige Kakuro puzzel voor beginners! Veel plezier bij het puzzelen.

Kun je de verschillende tekstopgaven oplossen?

Zoek de oplossing, hoe de indiaan geschoten heeft!

Kun je raden welke getallen zich achter de plaatjes verbergen?

Probeer eens iets nieuws. Waarom altijd de gebruikelijke Sudoku? Kijk naar de ronde Sudoku. Het is een beetje een uitdaging. Veel plezier!

Ken je de sterren Sudoku al? Probeer hem eens uit!

Zoek de juiste weg langs de stippellijnen!

Deze Kakuro is geschikt voor beginners.

In welk veld is een verkeerd symbool verstopt?

Welk ontwerp wordt gezocht? Kun je hem vinden?

Kun je de reeks logisch en juist voortzetten?

Kun je de eilanden op de juiste manier verbinden?

Los het lastige Hitori raadsel op!

Zoek de juiste weg door het getallenbos!

Welke twee figuren horen bij elkaar?

Los de ietwat ander Sudoku op!

Kun je de vormen Sudoku oplossen?

Los het Kakuro-raadsel op!

Uit welk patroon werd de afgebeelde piramide gevouwen?

Weet je, uit welke plattegrond je een piramide kan vouwen?

Hoe deel je een veld in even grote vlakken?

Vul de velden zo in, dat het totaal van elke rij 34 is.

Heb je al eens een cirkelsudoku opgelost?

Een lastige Japanse puzzel.

Los de grote klaverblad Kakuro op.

Kun je alle verschillen vinden?

Kun je de grote kubus met kleine blokjes afmaken?

Welke ogen ontbreken op de dobbelsteenzijden, zodat de reeks logisch wordt voorgezet?

Welke combinaties kunnen uit de afgebeelde individuele delen worden gemaakt?

Los de honingraadpuzzel op.

Ben jij een echte puzzelaar? Los dan deze Kakuro op.

Kun je het lastige getallenraadsel oplossen?

Kakuro voor slimmeriken.

Kun je de lastige Kakuro oplossen?

Vul in de lege velden de getallen van 2 tot en met 9 in, elk getal mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Vul in de lege velden de getallen van 2 tot en met 9 in, elk getal mag slechts eenmaal worden gebruikt.

Vind een manier om deze Sudoku te starten. Zodra je een aantal getallen in kunt vullen loopt het vanzelf.

Welke getallen ontbreken in de torentjes?

Zoek de juiste weg door het doolhof?

Los het lastige getallenraadsel op. Let op dat de sommen correct zijn.

Ben je een sudoku fan? Probeer dan eens deze speciale Sudoku.

Welk getal moet in het midden worden ingevuld?

Los de puzzel piramide in, zodat in het bovenste veld steeds de som van de twee er onderstaande velden staat.

Hoeveel stenen heb je nodig om het bordes af te maken?

Bereken de getallen die in de 4 velden ontbreken.

Probeer de sommen op te lossen. Dezelfde afbeeldingen betekenen dezelfde getallen.

Lees de tekst aandachtig door en schrijf de oplossing in de rechthoek ernaast.

Hier vind je een aantal lastige vragen over oppervlaktes en rekenkundige bewerkingen.

Zoek uit, wie in welke auto rijdt, de leeftijd van de bestuurder en waar hij/zij naartoe reist op vakantie.

Werkblad past bij de volgende producten

Ontleed het raadselveld in verschillende grootte rechthoeken en vierkanten. Ze mogen elkaar echter niet overlappen! In de vierkanten en rechthoeken mag slechts een nummer staan. Dit nummer geeft ook aan hoeveel vakjes het rechthoek of het vierkant moet bevatten.

Zoek uit, wat het juiste getal (van 1 - 9) voor de start is, en in welke richting je met de som moet beginnen. Het getal in het midden is de uitkomst van de berekening.

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat ze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De kleine cijfers in de dik omrande velden geven de som van de cijfers in dit veld aan.

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat deze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De groter of kleiner dan tekens geven aan in welke van de beide velden het grotere of kleinere getal staat.

Een geweldig spel waarbij ook de rekenvaardigheden kunnen worden getraind.

Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in de velden in, dat elke hoek van de driehoek het aangegeven totaal oplevert.

Zoek uit hoeveel blauwe en gele blokjes ontbreken!

Vul de juiste getallen in de lege vakken in, zodat de berekeningen kloppen.

Bouwen van de afzonderlijke bouwstenen een schaakbord. Zoek uit, welke stenen te veel zijn.

Zoek uit, uit welke delen je de balk in elkaar kan zetten.

Deel de figuren in vier gelijke delen, zodat de cijfers in elk deel dezelfde hoeveelheid opleveren!

Zoek uit, hoeveel stenen in elk van de muren ontbreekt.

Met welke vormen kun je een vierkant vormen?

Dit raadsel is vergelijkbaar met een kruiswoordpuzzel. Het enige verschil is dat in plaats van letters, cijfers ingevuld dienen te worden, en in plaats van woord definities zijn totalen ingevuld. Veel plezier bij het puzzelen!

Probeer de dief te vangen door het volgen van de pijlrichtingen. Wat is de kortste weg?

De heks heeft de getallen omgetoverd in symbolen. Zoek uit welk getal van 1 tot en met 9 in plaats van welk symbool ingevuld dient te worden, zodat het opgegeven aantal in de regels en kolommen komt te staan.

Welk symbool hoort op de laatste plaats te staan, zodat een logische reeks onstaat?

Los de verschillende puzzels op!

Probeer om de voorgeschreven vormen in een groot patroon te herkennen.

Welke afbeelding moet je draaien, om de grote afbeelding te krijgen?

Probeer de spiegelingen te herkennen!

Deel de vlakken in zes even grote delen, zodat in elke sector elke afbeelding slechts een keer voorkomt.

Helpen de postbode! Wijs hem de weg naar de huizen. Hij mag geen enkele weg 2x lopen.

Los het lastige luciferraadsel op!

Werkblad past bij de volgende producten

In dit werkblad, moet je de weg door het doolhof zien te vinden en daarbij munten verzamelen.

Werkblad past bij de volgende producten

Vul de nummers zo in, dat de som van de rijen, kolommen en diagonalen gelijk is aan het opgegeven totaal.

Los de puzzel honingraat op! Om het oranje vakje moeten steeds de nummers 1 - 6 staan, maar er mogen geen gelijke nummers naast elkaar staan.

Kun je de lastige rekenslangen oplossen?

Opdat je dit geweldige dominospel kunt spelen, moet je nog enkele stenen er zelf bij knutselen! De sjablonen zijn te vinden in dit werkblad. Veel plezier!

Werkblad past bij de volgende producten

Een geweldig spel, waarbij zelfs de rekenvaardigheden van de kinderen verbeterd worden.

Knip de figuurtjes langs de lijnen uit en vorm nieuwe figuren! Hoeveel nieuwe personages kun je maken?

Een leuk memory spel met welke je het rekenen met breuken kunt oefenen!

Vergelijkbare raadsels ken je misschien al van kranten. Nu mag je je vaardigheden op de proef stellen - nauwkeurig rekenen is vereist!

De wereldberoemde puzzel "Sudoku" is hier in verschillende varianten op te lossen, variërend van gemakkelijk tot moeilijk. Veel plezier!

Werkblad past bij de volgende producten

Optellen en aftrekken in het getallengebied 100; met zelfcontrole

De leerlingen moeten bij deze sudoko-puzzel de ontbrekende getallen (tot 4) c.q. de ontbrekende symbolen invullen.

Knip de kaartjes uit en leg het rekendomino op de juiste manier neer! Optellen in het getallengebied 100 met tientallen overschrijding.

← Stap terug