Winkelmandje
0,00 €
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Begrip van hoeveelheden

- 53 - Werkbladen

Tel de verschillende voorwerpen en schrijf de uitkomst op!

Correct tellen! Hier wordt het bundelen van hoeveelheden geoefend. Van een grote hoeveelheid moet de vooraf bepaalde hoeveelheid worden gebundeld.

Getallen moeten visueel worden waargenomen in de vorm van objecten.

De leerlingen leren de dagen van de week kennen. Daarnaast oefenen ze ook te tellen tot 7.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren het getallengebied 6 met behulp van afbeeldingen van dobbelstenen kennen. Ze oefenen daarbij gelijktijdig het begrip en het schrijven van de cijfers tot en met 6.

Eenvoudige optelsommen met behulp van afbeeldingen.

De leerlingen moeten het juiste aantal vormen in de vakjes eronder schrijven en vervolgens bij elkaar optellen.

Dit werkblad biedt een eenvoudige oefening m.b.t. telopgaven.

Tel tot 10, hoeveel dingen zie je op de afbeeldingen? Schrijf op!

De leerlingen oefenen aantallen tot 5. Ze leren de betekenis "is gelijk aan" en leren het bijbehorende relatie symbool (=) kennen.

Hier vind je 2 eenvoudige oefeningen in het getallengebied 4.

De leerlingen oriënteren zich op het getallengebied 30. Ze oefenen het hoeveelhedenbegrip tot 30.

Vul de ontbrekende cijfers in de huisjes in, om tot de uitkomst dat in het dak vermeldt staat te komen.

De leerlingen leren de getallen 0 tot 5 kennen. De getallenlijn biedt een ideale mogelijkheid. De leerlingen consolideren de volgorde van de nummers door herhaald tellen en vullen daarbij de ontbrekende nummers aan. Eenvoudige rekenopgaven (optellen, aanvullen) worden geoefend.

Hier leren de leerlingen het cijfer 0 kennen. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 4.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 1 kennen. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van het cijfer.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 2 kennen. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van het cijfer.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 3 kennen. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van het cijfer.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 4 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van het cijfer en leren vooruit en achteruit tellen in het getallengebied 4. Daarbij worden de ontbrekende cijfers ingevuld.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 5 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers 1 tot en met 5.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 6 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 6.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen de hoeveelheid tot 7 en hun schrijfwijze kennen. Ze oefenen de opbouw van de getallenrij en de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 7.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen de hoeveelheid tot 8 en de schrijfwijze kennen. Door bewust te tellen oefenen ze de op- en afbouw van de getallenreeks tot 8. Bovendien oefenen ze de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 8.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen hoe men het cijfer 9 schrijft, verder leren ze hoe de cijfers 0 tot en met 9 worden geschreven.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren het getallengebied 5 kennen. Ze oefenen het tellen tot 5 en het schrijven van de cijfers.

De taak van de leerlingen is het, om de verschillende hoeveelheden van een aantal verschillende afbeeldingen te tellen en op te schrijven.

Tel de dieren in de dierentuin - hoeveel kun je er van elke soort vinden? Getallengebied 5

Werkblad past bij de volgende producten

Leerlingen leren over hoeveelheden tot 4. Ze proberen de hoeveelheid te begrijpen en kunnen eenvoudige volgordes voortzetten.

Hier leren de leerlingen het cijfer 0 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers 0 tot en met 4 en leren vooruit en achteruit te tellen in het getallengebied 4. Daarbij worden de ontbrekende cijfers ingevuld. Eerste rekenkundige bewerkingen (verdeel het nummer 4, aanvullen tot 4) worden uitgevoerd.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 1 kennen.

Werkblad past bij de volgende producten

Hier leren de leerlingen het cijfer 4 kennen. Daarbij oefenen ze gelijktijdig het begrip en de schrijfwijze van het cijfer 4.

Hier leren de leerlingen het cijfer 4 kennen. Daarbij oefenen ze gelijktijdig het begrip en de schrijfwijze van het cijfer 4.

Hier leren de leerlingen de cijfers tot 6 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren de hoeveelheid tot 7 door bewust te tellen kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren de hoeveelheid tot 8 kennen. Ze oefenen de schrijfwijze van de cijfers.

Werkblad past bij de volgende producten

Kettingopgaven zijn niet eenvoudig - maar oefening baart kunst!

De kinderen moeten herkennen welke hoeveelheid groter is.

De leerlingen leren het begrip van het cijfer 6 kennen. Ze proberen het cijfer op verschillende manieren te ontleden en voeren eenvoudige berekeningen uit. Ze oefenen het tellen tot en met 6 en de schrijfwijze van de cijfers.

Werkblad past bij de volgende producten

De kinderen leren het aantal 10 kennen. Ze leren correct te tellen en herhalen de schrijfwijze van de cijfers 1 tot 10.

De leerlingen leren op een eenvoudige manier in het getallengebied 10 op te tellen. Hierbij wordt het plusteken (+) gebruikt. De studenten begrijpen de toevoeging vaak beter indien in plaat van "plus" het woord "erbij" gebruiken. De picturale representatie ondersteunt het begrip.

Hier leren de kinderen optellen tot het cijfer 4. Ze voeren eerst optelsommen in het getallengebied 4 uit. Met behulp van kaartjes worden de sommen voor de kinderen begrijpelijker.

Hier vindt je rekenopgaven voor beginners!

Rekenoefeningen voor beginners in het getallengebied tot 8.

Met dit werkblad oefenen de kinderen het omrekenen van verschillende lengte-eenheden.

Dit werkblad biedt eenvoudige optelsommen in het getallengebied tot 4.

De leerlingen oefenen het vermenigvuldigen en delen met het getal 4. Ook moet er een tekstopgave worden opgelost.

Eenvoudige oefeningen voor groep 1 in het getallengebied 4.

Hier moeten de scholieren motieven in bundels van tien samenvatten. De overgebleven motieven worden geteld en opgeschreven.

De leerlingen leren in het getallengebied 10 te verdubbelen. Het werkblad is heel levendig vormgegeven.

Met dit werkblad leren de leerlingen het aantal motieven met elkaar te vergelijken.

De leerlingen leren het hoeveelheidbegrip tot 6 kennen. Daarbij oefenen ze vergelijkingen.

Op dit werkblad zijn goede ogen en een knappe kop nodig.

Deze oefening in het getallengebied tot 10 traint het getalbegrip van de leerlingen.

← Stap terug