Winkelmandje
€ 0,00
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Tekstopgaven

- 46 - Werkbladen

Leer de groter en kleiner dan karakters te onderscheiden. Let op de opmerking rechtsboven. Zo kun je het gemakkelijker onthouden.

Kun je de tekstopgaven oplossen?

Wie veroorlooft zich de duurste vakantie?

Een quiz voor alle leeftijden. Activeer uw wiskundige cellen en probeer zoveel mogelijk opgaven op te lossen. Natuurlijk mag je ook gebruik maken van de rekenmachine.

Lees de opgaven zorgvuldig door en los daarna de opgaven op.

Bedenk eerst wat voor de oplossing gezocht wordt, los de opgave daarna op.

Hier vindt u tips voor het oplossen van tekstopgaven. Ze zullen je zeker helpen bij het oplossen van de opgaven.

Hoe fit ben je? Tekstopgaven om over na te denken!

Hoeveel knikkers hebben de drie vrienden Johan Gerhard en Thomas? Reken uit en verdeel de knikkers eerlijk onder de jongens.

In dit werkblad gaat het daarom, vragen te beantwoorden over de verschillende dieren en het voer dat zij krijgen.

Werkblad past bij de volgende producten

Met deze tekstopgaven leren schoolkinderen spelenderwijs het optellen en aftrekken van de getallen in het getallengebied tot 30.

De opgaven van de leerlingen is het, verschillende tekstopgaven te berekenen. Om de verschillende opgaven op te lossen moeten ze over de opgave de grootste gemene deler weten.

Los de tekstopgaven in het getallengebied tot 10 op.

Teken bij de tekstopgaven de rekenverhalen.

Tekstopgaven rond om het thema vakantie.

Tekstopgaven rond om het leven in het circus.

Vul de ontbrekende getallen in en los de tekstopgaven op.

Vul de ontbrekende rekensymbolen in en los de tekstopgaven op.

De leerlingen oefenen het oplossen van tekstopgaven door vermenigvuldigen.

8 tekstopgaven rondom het verdelen en opdelen.

5 tekstopgaven over het thema verdelen.

Dit werkblad biedt eerste eenvoudige tekstopgaven in het getallengebied 20.

Op dit werkblad leren de leerlingen de rangtelwoorden kennen en moeten ze ook tegelijkertijd toepassen.

In dit werkblad moeten de leerlingen eenvoudige tekstopgaven oplossen. Bij het oplossen van de sommen moeten ze het optellen en aftrekken in het getallengebied 10 beheersen.

De leerlingen trainen door realistische tekstopgaven uit het dagelijks leven, teksten te lezen en begrijpen.

Weet jij waar alle deelbaarheidsregels? Hier kun je je kennis testen!

Gemengde tekstopgaven, waarvan sommige met breuken.

De leerlingen leren de getallenwaarde in het getallengebied 100 kennen.. Zij moeten de tientallen en eenheden ordenen en met behulp van het symbool (=,<,>) vergelijken. Bovendien moeten eenvoudige tekstopgaven worden opgelost.

Familie Muller wil graag een nieuwe tuin aanleggen. Maar ze moeten daar heel veel dingen voor kopen. Hoeveel geld geeft de familie Muller uit? (Optellen zonder komma).

Gemengde tekstopgaven in het getallengebied 1000 (de laatste twee opgaven getallengebied 10.000)

Uit de gegeven tekstvakken kan alle informatie worden ontnomen, die nodig is om de rekenopgaven op te lossen. Rekenen op een andere manier!

Werkblad past bij de volgende producten

Aftrekken in het getallengebied 10 met tekstopgaven.

De leerlingen moeten hier al eenvoudige tekstopgaven in het getallengebied 20 oplossen. De berekening mag hierbij niet worden opgeschreven. Welke rekenkundige bewerking moet worden gebruikt.

De leerlingen herhalen de volgorde van de nummers tot en met 10. Op het werkblad zijn eerste tekstberekeningen (optellen en aftrekken) op te lossen. De leerlingen moeten verder zeld tekstopgaven verzinnen. Daardoor worden eenvoudige handelingen doorgrond en begrepen.

De leerlingen stoten op het geheim van een dobbelsteen. Telt men de tegenoverliggende zijden bij elkaar op, verkrijgt men steeds het cijfer 7.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren om lengtematen (meter, decimeter, centimeter) te berekenen. Tekstopgaven moeten door het omzetten van de meeteenheden worden opgelost.

Hier leren de leerlingen vraagstukken op te lossen. De leerlingen moeten de juiste rekenkundige bewerking gebruiken en op kunnen schrijven.

De leerlingen leren de basisprincipes van de tafel van 7 kennen. Hiervoor worden dagen en weken ter veraanschouwelijking genomen. Eenvoudige invul- en tekstopgaven moeten worden opgelost.

Werkblad past bij de volgende producten

De leerlingen leren de basisprincipes van de tafel van 7 kennen. Hiervoor worden dagen en weken ter veraanschouwelijking genomen. Eenvoudige invul- en tekstopgaven moeten worden opgelost.

Werkblad past bij de volgende producten

Footer