Winkelmandje
0,00 €
0

Uw winkelmandje is leeg

Voeg artikelen aan het winkelmandje toe

Raadsels / quiz

- 86 - Werkbladen

"Stad - land - rivier" is een ideaal spel voor verjaardagen, feesten of als een tijdverdrijf. Goede geografische kennis en snel denken zijn vereist, met een speeltabellen.

Werkblad past bij de volgende producten

Kun je al de kruiden en specerijen in de woordzoeker vinden?

Werkblad past bij de volgende producten

Dobbelspel; de leerlingen kunnen hun eigen spel en spelregels bedenken. Dit is een voorbeeld, welke uitgebreid kan worden met je eigen variaties.

Werkblad past bij de volgende producten

Beantworte die Fragen - die Lösungswörter im Kasten helfen dir dabei. Versuche das Lösungswort herauszufinden.

De heks heeft de getallen omgetoverd in symbolen. Zoek uit welk getal van 1 tot en met 9 in plaats van welk symbool ingevuld dient te worden, zodat het opgegeven aantal in de regels en kolommen komt te staan.

Verbind de bloemen met elkaar tot een ketting.

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat ze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De kleine cijfers in de dik omrande velden geven de som van de cijfers in dit veld aan.

Los de sudoku cirkel op! Elke cirkel moet met de cijfers 1 tot en met 6 worden gevuld, zodat in elke kring en in elk cirkel segment de cijfers 1 tot en met 6 maar 1 keer voorkomen.

Zoek aan deh and van de beschrijving uit, welke clown welke broek draagt, welke haarkleur hij heeft en hoe hij heet.

Welke ogen ontbreken op de dobbelsteenzijden, zodat de reeks logisch wordt voorgezet?

Een quiz voor alle leeftijden. Activeer uw wiskundige cellen en probeer zoveel mogelijk opgaven op te lossen. Natuurlijk mag je ook gebruik maken van de rekenmachine.

Helpen de postbode! Wijs hem de weg naar de huizen. Hij mag geen enkele weg 2x lopen.

Probeer om de voorgeschreven vormen in een groot patroon te herkennen.

Probeer om de uitweg uit dit doolhof te vinden!

Werkblad past bij de volgende producten

Kun je de muis de juiste weg door het doolhof wijzen? Teken met een potlood de weg.

Bouwen van de afzonderlijke bouwstenen een schaakbord. Zoek uit, welke stenen te veel zijn.

Kun je de figuren in 4 gelijke porties verdelen?

Deel de figuren in vier gelijke delen, zodat de cijfers in elk deel dezelfde hoeveelheid opleveren!

Los de piramiden in de daken van de huisjes op.

Voltooi de piramides zo met nummers, dat in elk veld vanaf de tweede rij de som van de beide velden eronder staat.

Puzzelplezier voor kleuters met leuke plaatjes - zoek het grootste en het kleinste symbool?

Vul de cijfers 1 tot en met 6 in de vakjes in, zodat deze in elke rij en kolom maar een keer voorkomen. De groter of kleiner dan tekens geven aan in welke van de beide velden het grotere of kleinere getal staat.

Zoek uit hoeveel blauwe en gele blokjes ontbreken!

Los de honingraadpuzzel op.

Dit raadsel is vergelijkbaar met een kruiswoordpuzzel. Het enige verschil is dat in plaats van letters, cijfers ingevuld dienen te worden, en in plaats van woord definities zijn totalen ingevuld. Veel plezier bij het puzzelen!

Kun je de lastige Kakuro oplossen?

Een eenvoudige Kakuro puzzel voor beginners! Veel plezier bij het puzzelen.

Los de grote klaverblad Kakuro op.

Welke twee figuren moet je samenvoegen om een kubus te krijgen?

Zoek de weg van start tot finish en let op de getallen in de vakjes.

De kleine muis heeft zijn kaas verstopt en kan hem niet meer vinden. Help je hem de juiste weg te vinden?

Zoek de juiste weg door het labyrint.

Op dit werkblad moeten de kinderen vragen over verschillende landen beantwoorden. Ze kunnen zichzelf controleren door te kijken of de oplossing juist is.

Kun je het lastige getallenraadsel oplossen?

Los het lastige luciferraadsel op!

Werkblad past bij de volgende producten

Vul de nummers zo in, dat de som van de rijen, kolommen en diagonalen gelijk is aan het opgegeven totaal.

In dit werkblad, moet je de weg door het doolhof zien te vinden en daarbij munten verzamelen.

Werkblad past bij de volgende producten

Voor dit spel, zijn er veel mogelijke oplossingen. Een ervan vindt je hier.

Werkblad past bij de volgende producten

Kun je de juiste paren bij elkaar zoeken?

Verbind de lieveheersbeestjes zo, dat elk lieveheersbeestje ten minste één blad met een ander lieveheersbeestje deelt. Let op de getallen!

Los de puzzel honingraat op! Om het oranje vakje moeten steeds de nummers 1 - 6 staan, maar er mogen geen gelijke nummers naast elkaar staan.

Zoek de juiste weg door het doolhof?

Ben jij een echte puzzelaar? Los dan deze Kakuro op.

Zoek uit, wat het juiste getal (van 1 - 9) voor de start is, en in welke richting je met de som moet beginnen. Het getal in het midden is de uitkomst van de berekening.

Knip de kaartjes uit en leg het rekendomino op de juiste manier neer! Optellen in het getallengebied 100 met tientallen overschrijding.

Probeer de sommen op te lossen. Dezelfde afbeeldingen betekenen dezelfde getallen.

Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in de velden in, dat elke hoek van de driehoek het aangegeven totaal oplevert.

Vul de ontbrekende getallen in. De getallen worden verkregen door de som (optellen) van de beide onderstaande getallen.

Welke scherven zijn in de gebroken spiegel te vinden?

Ontleed het raadselveld in verschillende grootte rechthoeken en vierkanten. Ze mogen elkaar echter niet overlappen! In de vierkanten en rechthoeken mag slechts een nummer staan. Dit nummer geeft ook aan hoeveel vakjes het rechthoek of het vierkant moet bevatten.

Een lastige Japanse puzzel.

Los de verschillende puzzels op!

Probeer de spiegelingen te herkennen!

Op dit werkblad moeten de kinderen vragen over de verschillende steden en hun bezienswaardigheden beantwoorden. Ze kunnen zichzelf controleren door de het woord (de oplossing) onderaan.

Werkblad past bij de volgende producten

Zoek uit, hoeveel stenen in elk van de muren ontbreekt.

Welke combinaties kunnen uit de afgebeelde individuele delen worden gemaakt?

De wereldberoemde puzzel "Sudoku" is hier in verschillende varianten op te lossen, variërend van gemakkelijk tot moeilijk. Veel plezier!

Werkblad past bij de volgende producten

Welk symbool hoort op de laatste plaats te staan, zodat een logische reeks onstaat?

Zoek de gewenste symbolen in de wirwar!

Zoek uit, uit welke delen je de balk in elkaar kan zetten.

Tangram is een oud Chinees spel dat geduld en vooral de concentratie vereist. Doel is om de afgebeelde vormen zo snel mogelijk met behulp van zeven stenen vormen.

Werkblad past bij de volgende producten

Probeer de dief te vangen door het volgen van de pijlrichtingen. Wat is de kortste weg?

Met dit werkblad leer je enkele belangrijke verkeersborden kennen en het is tegelijkertijd een bingospel. Met veel plezier onthoudt je de betekenis van de borden op een eenvoudige manier.

Werkblad past bij de volgende producten

Met welke vormen kun je een vierkant vormen?

Deel de vlakken in zes even grote delen, zodat in elke sector elke afbeelding slechts een keer voorkomt.

Zoek uit, welke twee vierkanten in de figuren hetzelfde zijn.

Kun je de gezochte vruchten in de wir-war aan vruchten vinden?

Zoek de juiste weg langs de stippellijnen!

Kun je de reeks logisch en juist voortzetten?

Quizvragen over verschillende onderwerpen. Welke van de drie mogelijke antwoorden is juist?

Vind je het gezochte begrip aan de hand van de beschrijving?

Kun je alle gemoedstoestanden vinden?

Werkblad past bij de volgende producten

Zoek de 29 beoepen die beginnen met de letter M

Kun je de 29 beroepen vinden, die beginnen met de letter T.

Kun je de 26 gemeenten van de provincie Utrecht vinden.

Kun je de 28 beroepen met de letter V vinden?

Knip de individuele delen uit en het puzzelen kan beginnen! Maak zelf ook een tekening en daarvan een puzzel.

Werkblad past bij de volgende producten

In welk veld is een verkeerd symbool verstopt?

Welke afbeelding moet je draaien, om de grote afbeelding te krijgen?

Kun je de verschillen vinden?

Kun je alle verschillen vinden?

← Stap terug